Polityka prywatności

1) Informacja o Administratorze danych osobowych:

Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem strony internetowej www.dominator-uc.pl jest firma ZielonySklep.pl J. P. Przybył Spółka Jawna z siedzibą mieszczącą się pod adresem:

ZielonySklep.pl J. P. Przybył Spółka Jawna

ul. Krakowska 141-155

50-428 Wrocław

NIP: 9111947865
REGON: 020742832
Nr KRS: 0000303468

Zarejestrowana przez: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dane kontaktowe:

ado@zielonysklep.pl

2) Dane osobowe oraz cele przetwarzania

W momencie kiedy zamierzasz dokonać u nas zakupów bez rejestracji, założyć konto Użytkownika w naszym sklepie i dokonywać zakupów w naszym sklepie i/lub korzystać z naszych usług poprosimy Ciebie o podanie Twoich danych osobowych.

W zależności od tego na jaki zakres przetwarzania udzielisz nam zgody Twoje dane będziemy przetwarzać w poniższych celach:

a) realizacja zamówienia złożonego w naszym sklepie
b) świadczenie usług dostępnych w naszym sklepie
d) subskrypcja newslettera

3) Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe w sklepie internetowym www.dominator-uc.pl przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO„

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, nasze procedury oraz stosowane zabezpieczenia spełniają wymagania nałożone przez obowiązujące rozporządzenie RODO.

W procesie przetwarzania Twoich danych osobowych stosujemy środki organizacyjne oraz techniczne spełniające wymogi aktualnie obowiązującego prawa, zapewniają one ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczają Twoje dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem Wszystkie połączenia ze stroną www.zielonysklep.pl są szyfrowane certyfikatem SSL

4) Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

a) zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
b) umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
c) umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
d) obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
e) przetwarzanie danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
f) prowadzenie marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
g) przetwarzanie danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
h) badanie satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Przetwarzanie Twoich danych do momentu wycofania przez Ciebie zgody, pozostaje zgodne z prawem

5) Podanie Twoich danych osobowych

Podanie danych w Sklepie jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z usług.

6) Twoje uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych gwarantujemy Tobie prawo do:

a) dostępu do Twoich danych osobowych
b) poprawiania Twoich danych osobowych
c) żądania usunięcia Twoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do zapomnienia)
d) ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych
e) przeniesienia Twoich danych osobowych

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych:

a) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora)
b) jeśli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim

Jeżeli chcesz skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się proszę z nami: ado@zielonysklep.pl

W przypadku uznania, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz zgłosić taką sprawę do organu nadzorującego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7) Odbiorcy Twoich danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są:

a) podmioty realizujące dostawy towarów
b) podmiot dostarczający usługę hostingu
c) podmioty dostarczające usługi płatności elektronicznych
d) biuro rachunkowe i księgowe
e) uprawnione organy publiczne

Zacznij pisać i wciśnij ENTER by wyszukać

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.